Ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021 tập thể gv trường mn Quang Châu họp trực tuyến về công tác triển khai chuyên môn năm học 2021-2022

Nhà trường đã mời đúng các thành phần tham gia buổi họp trực tuyến về việc triển khai công tác chuyên môn do sở GD&ĐT triển khai