Chương trình văn nghệ chào mừng lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20.11