Thực hiên nghiêm túc việc phòng chống covit trường MN Quang châu đăng ký 100% tiêm phòng covit.

Hình ảnh CBGV, NV tham gia tiêm phòng covít.