MN Quang châu đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phòng, chống dịch Covid-19

Để đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND xã Quang Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ Bluezone có số điện thoại trên dân số.

Theo đó, UBND xã Quang Châu yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone trên tất cả các điện thoại thông minh, từ ngày 27/11/2021 đến hết ngày 31/11/2021.

Nhà trường tiếp tục yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, bắt buộc phải cài đặt ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử cho mình và người thân

Yêu cầu tất cả giáo viên, nhân viên, học sinh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone và khai báo y tế điện tử. Thông qua các kênh thông tin của nhà trường hướng dẫn học sinh có điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng Bluezone, khai báo y tế điện tử và hướng dẫn cài đặt cho người thân thông qua các lớp học trực tuyến.

Nhà trường tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn cài đặt Bluezone thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội nghị, tuyên truyền trực quan, mạng xã hội (zato, facebook). 

Một số hình ảnh CB,GV,NV nhà trường hướng dẫn người dân cài đặt Bluezone.