Do tình hình dịch bệnh phức tạp các trường học trên địa bàn xã Quang Châu đã cho học sinh nghỉ học. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều giáo viên ở các trường học trên địa bàn đã tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch, bằng tinh thần, trách nhiệm vì cộng đồng, vì xã hội nhiều nhà giáo đã và đang lăn xả trên mọi mặt trận để chống giặc

Từ lời kêu gọi nhà giáo tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Việt Yên cô giáo Nguyễn Thị Mến, Hiệu trưởng Trường MN Quang Châu cùng các giáo viên trong trường đã tình nguyện, xung phong tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn xã. Đặc biệt, từ khi xã Quang Châu phát hiện ca nhiễm dương tính với Covid -19 ngoài cộng đồng đầu tiên, với vai trò là tình nguyện viên hỗ trợ ngành y tế thực hiện các phần việc phòng, chống dịch bệnh. Không quản ngại khó khăn, gian khổ, chị Mến luôn cùng những đồng nghiệp luôn cố gắng, nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, đến nay các trường học trên địa bàn huyện Việt Yên đã cho học sinh nghỉ học. Song, để chủ động các trường đã xây dựng kế hoạch phân công cho giáo viên trực tại trường. Cùng với đó cắt, cử cán bộ giáo viên tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại các xã, thị trấn như tham gia hỗ trợ nấu các xuất cơm miễn phí, hỗ trợ chăm sóc đàn vật nuôi cho công dân thực hiện cách ly; hỗ trợ tiêm phòng vắc xin phòng, chống Covid -19.  Mặc dù, khối lượng công việc nhiều, áp lực song bằng trách nhiệm của mình nhiều thầy, cô giáo luôn sẵn sàng xung kích đi đầu trong cuộc chiến chống dịch, được học sinh và nhân dân kính phục. 

Có thể nói, trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù khó khăn đến đâu, ngành giáo dục mà trong đó các thầy cô giáo chính là lực lượng nòng cốt đã chủ động, linh hoạt trên mọi mặt trận, bất kể dù ngày hay đêm. Những đóng góp của những nhà giáo càng tôn vinh hơn vẻ đẹp của một nghề cao quý và đang tỏa sáng trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện Việt Yên./.