Sáng ngày 16/8/2021 Đoàn thanh tra Sở giáo dục kiểm tra công tác cơ sở vật chất nhà trường để chuẩn bị cho năm học mới 2021-2022 tại trường Mầm Non Quang Châu.