ngày 4/7/2021 giáo viên trường mn quang châu tham gia hiến máu tình nguyện năm học 2021-2022

các hình ảnh giáo viên tham gia hiến máu

gv trần thị huệ
gv Nguyễn Thị Nga
gv Nguyễn Thị Ý
gv Nguyễn Thị Mơ
gv Nguyễn Thị Dung Thu