Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch covit CBGV, NV trường MN Quang Châu hàng tuần đều đi xét nghiệm đều đặn tại trạm Y tế xã quang châu.

Các hình ảnh CBGV, NV xét nghiệm covit.