Hàng tuần giáo viên tự lấy mẫu xét nghiệm covid-19 để đảm bảo lây lan và phòng chống dịch một cách tốt nhất

Các hình ảnh gv, nv lấy mẫu xét nghiệm covid-19.