Ngày 09/1/2022 nhà trường đã mua 5 máy đo thân nhiệt, khử khuẩn tự động treo ở cửa ra vào cho học sinh hàng ngày đến trường đều được đo thân nhiệt và khử khuần phòng chống covid-19

Một số hình ảnh học sinh đo thân nhiệt bằng máy đo tự động.