Ngày 24/11/2021, ban phòng chống dịch covid-19, đội TNTN thôn Quang Biểu đã tiến hành trao tặng trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch covid-19.

Đoàn đã đến thăm nhà trường và trao quà cho các em học. Nhằm giúp nhà trường và các em có thêm trang thiết bị tốt nhất phục vụ cho học sinh.