TOÀN TRƯỜNG CÓ 15 ĐỒNG CHÍ THAM GIA DỰ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP HUYỆN CHU KỲ 2020-2022

Do tình hình covid-19 nên cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện chu kỳ 2020-2022 được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến vòng 2.toàn trường có 15 đồng chí đủ điều kiện tham giạ dự thi. 100% giáo viên chuẩn bị tốt tâm lý, nội dung, kiến thức tham gia cuộc thi đạt kết quả đảm bảo về nội dung, hình thức và chất lượng.