Ngày 31 tháng 10 năm 2021 tập thể giáo viên trường MN Quang Châu tiếp tục dọn vệ sinh làm khu cách ly lần 2 để chuẩn bị làm khu cách ly covit-19 cho nhân dân

Các hình ảnh giáo

viên chuẩn bị khung làm khu cách ly covits-19