Năm học 2021-2022 trường MN Quang Châu nhằm tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động giáo dục năm học 2021-2022

Ngày 2/9/2021, tại trường mầm non Quang Châu phối hợp với UBND Xã Quang Châu tổ chức Lễ khởi công xây dựng 8 phòng học và khu nhà bếp cho học sinh tại trường Mầm non Quang Châu.